یکشنبه 7 فروردین 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بازدید کنندگان محترم

لطفاً برای بهتر شدن محتوای وبلاگ حتماً نطرات و انتقادات و پیشنهادات کار ساز خودتون رو ارسال کنید

لطفاً اگر درخواست برنامه ای را دارید،  حتماً درخواست خود را به همراه ایمیل خود ارسال کنید انشاء الله به درخواست شما هر چه سریعتر پاسخ داده خواهد شد.

با تشکر

حمیدرضا باقری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


با این کد برنامه 100 عدد را تولید کرده سپس به صورت حبابی مرتب می شود و میتوان اعداد تولید شده را توسط جستجوی دودویی جستجو کرد

#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

void bubbleSort(int a[],int n);
void main()
{
int i,search;
int arr[100];
int temp[100];

for( i=0;i<100;i++)
{
 temp[i]=arr[i]=rand()%200;
 cout<<arr[i]<<"\t";
}
 bubbleSort(arr,100);
   cout<< "Enter number to search binary: ";
   cin >> search;

   int mid,low,high,flag1;
   flag1=0;
   low = 0;
   high = 100-1;
 while (high>=low && !flag1)
   {
     mid = (high + low) / 2;
      if (search == arr[mid])
       flag1 = mid;
      else if (search < arr[mid])
   high = mid - 1;
      else
   low = mid + 1;
 }
 if (flag1)
  cout << "Founded."<<endl;
   else
  cout << "Not Founded."<<endl;

//***************************** bubble Sort:
void bubbleSort(int a[], int n)
{
  int i, j, temp;

  for (i=(n-1);i>=0;i--)
  {
    for (j=1;j<=i;j++)
    {
      if (a[j-1]>a[j])
      {  
        temp = a[j-1];
        a[j-1] = a[j];
        a[j] = temp;
   
      }
    }
  }
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد یک منو در صفحه ظاهر می شود که با زدن 1 مشخصات کالا از کاربر پرسیده می شود، سپس می توان کالای وارد شده را بر اساس کد و نام کالا جستجو کرد در ضمن می توان کد کالا را جستجو کرد و تعداد موجودی آن را  تغییر داد. ضمناً یک مرتب سازی هم در این برنامه وجود دارد

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
void swap(char x[],char y[]);
# define a 20
# define b 50
                                                           <---- برای دریافت کد برنامه لطفاً به ادامه مطلب بروید ادامه مطلب


نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

  با این کد برنامه دو ماتریس را به طور تصادفی پر شده و با یکدیگر ضرب می شود سپس نتیجه را نمایش می دهد

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
# include <stdlib.h>
# include <iomanip.h>
void main(){

int a[3][4];
int b[4][3];
int zarb[3][3];
int i,j,q;

//************************************* Matrix 1
cout<<"Matrix 1:"<<endl<<endl;
for (i=0;i<=2;i++) {
for (j=0;j<=3;j++){
a[i][j]=rand()%10;
cout<<setw(2)<<a[i][j];
}
cout<<endl<<endl;
}
//************************************* Matrix 2
cout<<"Matrix 2:"<<endl<<endl;
for (i=0;i<=3;i++) {
for (j=0;j<=2;j++){
b[i][j]=rand()%10;
cout<<setw(2)<<b[i][j];
}
cout<<endl<<endl;
}
//************************************************** Zarb
//------------------------------------ Empty Array
cout<<endl<<"Zarb:"<<endl<<endl;
for (i=0;i<=2;i++)
for (j=0;j<=2;j++)
zarb[i][j]=0;
//------------------------------------ Set
for (i=0;i<=2;i++)
for (j=0;j<=2;j++)
for (q=0;q<=3;q++)
zarb[i][j]+=a[i][q]*b[q][j];
//------------------------------------ Print
for (i=0;i<=2;i++){
for (j=0;j<=2;j++){
cout<<setw(4)<<zarb[i][j];
}
cout<<endl<<endl;
}
//-------------------------------------------
getch();
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 25 آذر 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری
با این کد برنامه یک عدد از ورودی دریافت کرده سپس آنرا به دسیمال تبدیل می کند
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main (void)
{
int dec=0,digit,power=1,num;
cout<< "Enter Binary Number: ";
cin >> num;
while(num)
{
digit = num % 2;
dec += digit * power;
power *= 2;
num /= 10;
    }
    cout << "Converted to Decimal: " << dec;
    getch();
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


با این برنامه یک ماتریس 5*5 به طور تصادفی پر شده و پس از زدن اینتر بزرگترین عدد در هر سطر به  وسط ستون آن سطر انتقال می یابد در واقع بزرگترین عدد در وسط ماتریس قرار میگیرد

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
void Amatrix(int matrix[5][5]);

void main (void)
{
 const n=5;
 int arr[n][n];

 for(int i=0; i<n; i++)
 {
    for(int j=0; j<n; j++)
 {
  arr[i][j]=rand()%25;
  cout <<arr[i][j]<<"\t";
 }
 cout <<"\n";
 }
 

 cout <<"Khorooji"<<endl;
 
   Amatrix(arr);

  for(i=0; i<n; i++)
  {
    for(int j=0; j<n; j++)
    {
   cout <<arr[i][j]<<"\t";  
 }
 cout <<"\n";
  }
 getch();
}
void Amatrix(int matrix[5][5])
{

   for (int i=0; i<5; i++)
   {   int imax=0;
  for (int j=1; j<5; j++)
  {
      if (matrix[i][j]>matrix[i][imax])
    imax=j;
 
    int temp=matrix[i][imax];
    matrix[i][imax]=matrix[i][2];
    matrix[i][2]=temp;
  
  }
   }
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 22 خرداد 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد، برنامه یک string از کاربر درخواست میکند سپس نقطه ی شروع و پایانی که کاربر می خواهد از string وارد کرده نشان دهد، دریافت می کند سپس string مورد نظر را در خروجی چاپ می کند.


#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void stkstr(char str1[], char str2[], int a, int b);
void main (void)
{
   char str1[256],str2[256];
   cout<< "Enter string1: ";
   gets(str1);

   int a,b;
 cout<< "start position: ";
 cin >> a;
 cout<< "End position: ";
 cin >> b;

   stkstr(str1, str2, a, b);
 cout << "\n Str2: " << str2;
   getch();
}
void stkstr(char str1[], char str2[], int a, int b)
{
 for(int i=a; i<b; i++)
   str2[i-a]=str1[i];

 str2[b-a]='\0';
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 19 خرداد 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد، برنامه یک string از شما درخواست کرده که اگر شما بین کلمات یک فاصله بزارید بعد از اون فاصله هر چی نوشتین برای شما یک کلمه را حساب کرده و تعداد کلمات را در خروجی نشان می دهد

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int wordstr(char str[]);
int lenstr(char str[]);
void main (void)
{
 char str[100];
   cout<< "Enter String: ";
 gets(str);

   cout << endl << "Word counter: " << wordstr(str);
 cout << endl << "String is: " << str;
   getch();
}
int lenstr(char str[])
{
   int i=0;
   while (str[i])
    i++;

   return(i);
}
int wordstr(char str[])
{
   int i=0, count=0;
 while(i<lenstr(str))
 {
       i++;
         count++;

   while(str[i]!=' ' && i<lenstr(str))
            i++;
   while(str[i]==' ' && i<lenstr(str))
            i++;
 }
   return(count);
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 19 خرداد 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

باعرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بازدید کنندگان محترم

باید ببخشید که یک چند وقتی نتونستم در خدمتتون باشم

امروز یک برنامه بسیار عالی و پر کاربرد براتون گذاشتم که تو این برنامه مشخصات کامل یک دانشجو را از ورودی گرفته و در یک فایل ذخیره میکند که برای آن چند تا جستجو مختلف گذاشتم و مهمتر از همه اینه که میشه اطلاعات کل فایل رو پاک کرد

برای دریافت کد به ادامه مطلب بروید ----------------------->

 ادامه مطلب


نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 18 اردیبهشت 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با عرض سلام و خسته نباشید

ببخشید یه چند وقتی نتونستم وبلاگ رو آپ کنم، امتحان داشتم

با این کد، برنامه دو ماتریس 4*3 را با اعداد تصادفی پر می کند سپس دو ماتریس را در یک ماتریس دیگر جمع می کند و اگر کاربر در انتها کلید Esc را فشار دهد برنامه خاتمه پیدا می کند.

# include <iostream.h>
# include <conio.h>
# include <stdlib.h>
# include <iomanip.h>
void main(){
clrscr();
int a[3][4];
int b[3][4];
int sum[3][4];
int i,j;
srand(time(0));
//************************************* Matrix 1
cout<<"Matrix 1:"<<endl<<endl;
for (i=0;i<=2;i++){
for (j=0;j<=3;j++){
a[i][j]=rand()%10;
cout<<setw(2)<<a[i][j];
}
cout<<endl;
}
//************************************* Matrix 2
cout<<endl<<endl<<"Matrix 2:"<<endl<<endl;
for (i=0;i<=2;i++) {
for (j=0;j<=3;j++){
b[i][j]=rand()%10;
cout<<setw(2)<<b[i][j];
}
cout<<endl;
}
//************************************* Sum
cout<<endl<<endl<<"Sum:"<<endl<<endl;
for (i=0;i<=2;i++) {
for (j=0;j<=3;j++){
sum[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
cout<<setw(3)<<sum[i][j];
}
cout<<endl<<endl;
}
//****************************************** Exit
textcolor(5);
cout<<"\n";
cprintf("Press Escape for Exit:");
char c=0;
while (c!=27){
c=getch();
}
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 9 اردیبهشت 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری
الگوریتم برج هانوی

برج هانوی , معمایی است که از سه میله و N دیسک با اندازه های متفاوت . فرض شود که اگر دیسکی روی یک میله باشد , فقط دیسکی که قطر آن کوچکتر است می تواند بالای آن قرار گیرد مسئله چنین است که هر بار فقط یک دیسک انتقال یابد .

را حل : این مسئله با استفاده از یک الگوریتم باز گشتی حل می شود .

-اگر فقط یک دیسک باشد آنگاه آن را به میله مورد نظر انتقال می دهیم .

-اگر n > 1 باشد ; برای این کار n-1 دیسک بالای میله 1 را به میله 2 انتقال می دهیم . حالا دیسک پایینی میله 1 را ثابت باقی می ماند . حال دیسک باقیمانده در در میله 1 را به میله 3 منتقل میکنیم . سرانجام بار دیگر بصورت بازگشتی الگوریتم را فرا خانده تا n - 1 دیسک میله دو را به 3 منتقل کند .

اکنون موفق شدیم n دیسک را از میله 1 به 3 منقل کنیم .

این مسئله در درسهایی مانند ساختمان گسسته و ساختمان داده مورد بحث وبررسی قرار می گیرد .

 
/*
 Algorithmic solution is as follows

 1) if TopN==1, move the single disc from A to C and stop.
 2) Move the top n-1 discs from A to B, using C as Inter.
 3) Move the remaining disc from A to C.
 4) Move the n-1 discs from B to C, using A as destination(dest).
*/

 #include 
 #include 
 void tower(int,char,char,char); /*prototype*/
 int main()
  {
  int ndisk;
  clrscr();
  printf("\n Enter number of disks <<<::: ");
  scanf("%d",&ndisk);
  tower(ndisk,'A','B','C'); /*Calling Function*/
  getch();
  return 0;

  } /* End of program */

  /********************************************/

  // src = Source | aux = Auxiliry | dest = Destination
  void tower(int topN, char src,char aux,char dest)
   {
   if(topN == 1)
    {
    printf("\n Disk 1 from %c to %c ",src,dest);
    }
   else
    {
	tower(topN-1,src,dest,aux); //src to aux
	printf("\n Disk %d from %c to %c ",topN,src,dest);
	tower(topN-1,aux,src,dest); //aux to dest
	}
   }
نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


با این کد، برنامه یک عدد از کاربر دریافت کرده سپس ارقام زوج و فرد را جدا کرده و فاکتوریل آن را جداگانه محاسبه می کند.

//---------------------------------------------------------------------------
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
//---------------------------------------------------------------------------
int main()
{
int a,i,num,b=1;
cout<<"Enter a number : ";
cin>>num;
while (num !=0){
   a=num%10;
   for (i = 1; i <= a; i++) {
    b*=i;
   }
   if (a%2==0) {
   cout<<a <<" is zovj and "<<a<<"! = " <<b<<endl;
   }
   else{
     cout<<a <<" is fard and "<<a<<"! = " <<b<<endl;

   }
   num /=10;
   b=1;
}
getch();
 return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 فروردین 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد، برنامه دو عدد از کاربر دریافت کرده که عدد اول، عدد آغازین است و عدد دوم عدد پایانی است، سپس برنامه اعداد اول بین این دو هدد وارد شده را نمایش می دهد.

//---------------------------------------------------------------------------
 #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
//---------------------------------------------------------------------------
int main()
{
int a,b,i,j,temp=0;
 cout<<"enter two number :";
 cin>>a>>b;
 cout<<endl;
 if (a<b) {
  for(i=a;i<b;i++)
  if (i==1||i==2||i==3||i==5) {
   cout<<i<<endl;
  }
  else{
   if (i%2 != 0 && i%3!=0 &&i%5!=0) {
   cout<<i<<" - ";

   }
  }
 }
 else{
  for(i=b;i<a;i++)
   if (i==1||i==2||i==3||i==5) {
   cout<<i<<endl;
  }
  else{
   if (i%2 != 0 && i%3!=0 &&i%5!=0) {
   cout<<i<<" - ";

   }
  }
 }
 getch();
 return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 فروردین 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد، برنامه یک عدد چهار رقمی از کاربر دریافت کرده سپس اعداد زوج را اول بعد اعداد فرد را با هم می نویسد.

//---------------------------------------------------------------------------
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
//---------------------------------------------------------------------------
int main()
{
int i,j,a,d=0,num,c=1,sum1=0,sum2=0;
cout<<" Enter one number with 4 digit :";
cin>>num;
for (i = 3; i >= 0; i--) {
 for (j = i; j > 0; j--) {
   c*=10;
 }
 a=(num/c);
 num%=c;
 if (a%2==0) {
  sum1*=10;
  sum1 +=a;
 }
 else{
  sum2*=10;
  sum2+=a;

 }
 c=1;
}
if (sum1>999) {
 cout<<sum1<<endl;
}
else if(sum2>999){
  cout<<sum2<<endl;
}
else cout<<sum1<<sum2<<endl;
getch();
 return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 فروردین 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد، برنامه یک عدد از کاربر دریافت کرده و سپس می نویسد که آیا عدد وارد شده متقارن است یا خیر.

عددی متقارن عددی است که با مقلوب خودش برابر باشد.

 

//---------------------------------------------------------------------------
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
//---------------------------------------------------------------------------
int main()
{
int num,a,i,e,d,b=0,c=1;
cout<<"enter a number : ";
cin>>num;
d=num;
while(d !=0){
 d/=10;
  ++b;
}
for (i = 1; i < b; i++) {
   c *=10;
}
b /=2;
for (i = 0; i < b ; i++) {
 a=num%10;
 e=num/c;
 num %=c;
 num/=10;


 c/=100;

if (a!=e) {
 cout<<"no motegharen";
goto a;
 }
}
cout<<"motegharen";
a:
getch();
 return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 فروردین 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد، برنامه تعداد عددی که کاربر قصد دارد میانگین آن حساب شود را از کاربر دریافت کرده بعد کاربر با وارد کردن اعداد میانگین، ماکسیمم و مینیمم را برای کاربر نمایش می دهد

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main (void)
{
 int arr[100], n, sum=0, avrage;
 cout<< "How many numbers? ";
 cin >> n;
 for (int i=0; i<n; i++)
 { 
  cout<< (i+1) << " - Enter number: ";
  cin >> arr[i];
  sum += arr[i];
 }
 avrage = sum / n;
 cout << "\n Avrage is: " << avrage;
 cout << "\n All numbers larger than Average: \n";
 for (int i=0; i<n; i++)
  if (arr[i] > avrage)
   cout << i << "- " << arr[i] << "\t";
getch();
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 فروردین 1390 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد، برنامه به صورت تصادفی چند عدد را تولید کرده و با وارد کردن عدد از سوی کاربر آنرا در عداد تولید شده جستجو می کند

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
void main (void)
{
   const array_size = 10;
   int arr[array_size];
   int flag, search;

   randomize();
   for (int i=0; i<array_size; i++)
 {
  arr[i] = rand() % 10;
  cout << arr[i] << "\t";
 }

   cout<< "Enter number to search: ";
   cin >> search;
   flag = -1;
   for (int i=0; i<array_size; i++)
 if  (arr[i] == search)
  flag = i;

   if (flag >= 0)
 cout<< flag << ") " <<
  arr[flag] << " Founded. " ;
 else
  cout<< " Not Find.";

   getch();
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 28 اسفند 1389 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

در این برنامه Screen Saver زیبا به همراه نمایش تاریخ و ساعت می باشد

لطفاً برا دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.hyperfileshare.com/d/a9c954e8

نوع مطلب : برنامه های ویژوال بیسیک6، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 28 اسفند 1389 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این برنامه کاربر داخل یک Text Box یک String را وارد کرده سپس با زدن دکمه String وارد شده تبدیل به حروف بزرگ می شود

لطفاً برای دانلود بر وری لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.hyperfileshare.com/d/97e4ccf6

نوع مطلب : برنامه های ویژوال بیسیک6، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 28 اسفند 1389 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این برنامه، شما می توانید بر روی یک درایو و زیر مجموعه ها ی یک درایو مدیریت کنید از جمله: Cut-Copy-past-Create file-Create Folder-Delet و ...

لطفاً برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.hyperfileshare.com/d/0f72f472

نوع مطلب : برنامه های ویژوال بیسیک6، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 28 اسفند 1389 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

این کد، برنامه یک عدد را به عنوان لگاریتم و یک عدد دیگر را به نام بیس لگاریتم دریافت می کند سپس لگاریتم مربوطه را در صفحه نمایش چاپ می کند

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
float loge(float x)
{
 float y=(x-1)/(1+x);
 float ln1=0, ln2=2*y;
 float k=1;
 float p=y;
 while (k<10000)
 {
  ln1 = ln2;
  k += 2;
  p = p * y * y;
  ln2 += 2 / k * p;
 }
 return ln2;
}
float log(int x, int k)
{
 return loge(x)/loge(k);
}
void main()
{
 clrscr();
 int n,k;
 cout << "Logarithm of: ";
 cin >> n;
 cout << "Base of: ";
 cin >> k;
 cout << "\n" << log(n,k);
 getch();
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 26 اسفند 1389 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد، برنامه یک String  را از کاربر دریافت می کند سپس تعداد کاراکتر وارد شده و تعداد Space های وارد شده را محاسبه می کند

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main (void)
{
   char str[256];
   int i=0, spcount=0;

   cout<< "Enter string: ";
   gets(str);

   while (str[i])
   {
 if(str[i]==' ')
    spcount++;
 i++;
   }
   cout << endl << "Length is: " << (i);
   cout << endl << "Space counter: " << (spcount);

   getch();
}

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 26 اسفند 1389 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد، برنامه یک عدد را از کاربر دریافت نموده سپس فاکتوریل آنرا محاسبه کرده و در صفحه نمایش می دهد

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int Fact(int);
void main (void)
{
 int n;
 cout<< "Enter Number: ";
 cin >> n ;

cout << n << " ! = " << Fact(n);

 getch(); 
}
int Fact(int n)
{
 int F=1;
   for (int i=2; i<=n; i++)
 F *= i;
 return(F);
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


با این کد، برنامه یک String  را از کاربر دریافت کرده و یک کلمه را از کاربر دریافت می کند و مشخص می کند که کلمه ی ورودی چندمین کلمه وارد شده است

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int lenstr(char str[]);
int findstr(char str[],char sub[]);
void main (void)
{
   char str[100],sub[100];
   cout<< "Enter string: ";
   gets(str);
   cout<< "What to search? ";
   gets(sub);

   cout << "position: " << findstr(str,sub);

   getch();
}

int lenstr(char str[])
{
   int i=0;
   while (str[i])
    i++;

   return(i);
}

int findstr(char str[],char sub[])
{
 int i,j,pos=-1;
 for(i=0; i<=lenstr(str)-lenstr(sub); i++)
 {
  j=i;
  while(str[j]==sub[j-i] && sub[j-i])
   j++;

  if (j-i == lenstr(sub))
  {
   pos = i;
   break;
  }

 }
   return(pos);
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 26 اسفند 1389 :: نویسنده : حمیدرضا باقری

با این کد، برنامه دو String  را از کاربر دریافت می کند و آنها را به همدیگر متصل می کند

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int lenstr(char str[]);
void catstr(char str1[], char str2[]);
void main (void)
{
   char str1[256],str2[256];
   cout<< "Enter string1: ";
   gets(str1);
   cout<< "Enter string2: ";
   gets(str2);
   catstr(str1, str2);
   cout<< endl << "Str1+Str2 = " << str1;
   getch();
}

int lenstr(char str[])
{
   int i=0;
   while (str[i])
    i++;

   return(i);
}
void catstr(char str1[], char str2[])
{
   int len1,len2;
   len1 = lenstr(str1);
   len2 = lenstr(str2);
   for(int i=len1; i<=len1+len2; i++)
  str1[i]=str2[i-len1];
}

نوع مطلب : کدهای سی پلاس پلاس ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
دانلود پروژه های ++C
خواستن، توانستن است
درباره وبلاگ

خواستن، توانستن است.
فقط با کمی تلاش و کوشش می توان تمام قله های ترقی را طی کرد.

مدیر وبلاگ : حمیدرضا باقری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic